Destination Lofoten og Lofotrådet

Destination Lofoten og Lofotrådet fortsetter partnerskapet om Lofotkonferansen i 2022

Arrangør

Samspill mellom reiselivsnæringen og det kommunale vil være og er svært viktig. Gjennom å gå sammen om Lofotkonferansen lager Destination Lofoten og Lofotrådet et årlig møtepunkt med fokus på samspillet mellom næringen og det politiske. Det er vårt klare håp at dette vil bidra til en langsiktig og helhetlig reiselivsutvikling får vår region.

Spørsmål?

Påmelding: Ta kontakt med Hege Haugerud i Destination Lofoten - mobil: 99041164 - hege@visitlofoten.no.

Øvrige spørsmål om konferansen: Line R. Samuelsen i Destination Lofoten - mobil: 92246956 - line@visitlofoten.no.

Espen Mortensen
Lofotrådet
Hallvard Kolltveit
Destination Lofoten