Andreas Kollbye Aks

Andreas er Administrerende Direktør Widerøe Zero AS

Foredragsholder

Andreas Kollbye Aks har vært Direktør for strategisk utvikling i Widerøe siden 2019. Aks begynte i Widerøe’s Flyveselskap i 2016 som Assisterende Driftsdirektør og ledet selskapets omstilling fra utelukkende propell drift- til innfasing av Embraer E2 jetfly i 2018. Av tidligere erfaring har han jobbet som Strategirådgiver i PwC (PricewaterhouseCoopers) med erfaring fra både sivil og militær luftfart. I 2021 forlot Aks stillingen som Direktør for Strategisk utvikling i Widerøe for å bli Administrerende Direktør for deres nystartede luftmobilitetsinkubator, Widerøe Zero. Aks har utdannelse innen finans, ledelse og samfunnsøkonomi med en bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI og Universitât Sankt Gallen. Han har i tillegg en mastergrad fra University of Saint Andrews.

Han skal holde foredraget: Nullslipsreisen - er den innen rekkevidde.