Maren Jeremiassen

Maren Jeremiassen, Master of Science, SINTEF Community
Maren Jeremiassen har utdannelse fra NTNU, med bachelorgrad i samfunnsøkonomi og mastergrad i industriell økologi. Hun jobber i forskningsgruppa for samfunnsøkonomi i SINTEF, med fokus på analyseverktøy for vurdering av miljøpåvirkning.

Workshop holder

Maren skal lede workshopen Grønn konkurransekraft i Nordland