Christine Hung

Christine Hung, Forsker, SINTEF Community
Christine Hung har utdanning i kjemisk prosessteknologi og industriell økologi. Hun jobber i gruppen for samfunnsøkonomi i SINTEF Community. Forskningen hennes har fokus på vurdering av miljøpåvirkning fra et livsløpsperspektiv.

Workshop holder

Christine skal lede workshopen Grønn konkurransekraft i Nordland