Daniel Bjarmann-Simonsen

Daniel Bjarmann-Simonsen er regiondirektør i NHO Nordland.

Foredragsholder

Tidligere statssekretær for næringsministeren med hovedansvar for maritim politikk, lede koordineringen av havpolitikken, næringsrettet forskning og innovasjon, Europa og det indre marked, WTO, internasjonal næringsfremme, rompolitikk, nukleær virksomhet og departementas ansvarsområder innenfor nordområdepolitikken og Svalbard. Før det var han prosjektsjef i Smart City og samfunnsomstillingsprogrammet «Ny by - ny flyplass». Han har tidligere hatt en rekke stillinger i offentlig og privat sektor, blant annet gründerbedrifter innenfor forlagsbransjen, marked og media.

Daniel skal holde innlegget: Ett skråblikk på Lofoten