Heidi Bergsli

Heidi Bergsli er PhD i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningskompetanse er primært innen strategisk planlegging, sted- og byutvikling og folkehelsevitenskap. Hun har siden 2007 vært ansatt i ulike forskerstillinger ved OsloMet og på NIBR, avbrutt av tre år som samfunnsplanlegger i Vestvågøy kommune. Heidis prosjektportefølje er per i dag program- og pilotevalueringer innen arealutvikling, folkehelse, kulturpolitikk og skoletiltak, og hun jobber for tiden med en forskningsrådssøknad om bærekraftige småbyer.

Workshop holder

Heidi er med og leder workshopen: Grønn konkurransekraft i Nordland