Janni Ekrem

Lofotværingen Janni Ekrem er ansatt som rådgiver ved Nord-Norges Europakontor i Brussel.

Foredragsholder

Hun har ansvar for områdene transport, industri, klima og miljø og kultur. Kontoret oppgaver er å fremme og forsterke nordnorske interesser opp mot EU. 

Hun skal holde innlegget: Lofoten og EU - muligheter i det grønne skiftet