Karianne B. Bråthen

Karianne er tidligere ordfører i fiskerikommunen Øksnes, og representerer nå Nordland Arbeiderparti på Stortinget og sitter i næringskomiteen og er fiskeripolitisk talsperson. Men hjertet mitt brenner også for reiselivet, da det er i min utdanningsbakgrunn.

Foredragsholder

Karianne skal holde foredraget: Grønn konkurransekraft og aktiv næringspolitikk