Marianne Tønnessen

Marianne Tønnessen er samfunnsøkonom med doktorgrad i demografi fra Universitetet i Oslo. Hun har mange års erfaring fra Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling, der hun ledet arbeidet med de norske befolkningsframskrivingene. Hun har vært ved NIBR to år, og har vært involvert i både større forskningsprosjekter (blant annet leder hun et NFR-finansiert prosjekt om utvandring fra Norge) og oppdragsforskning for departementer og kommuner.

Workshop holder

Marianne er med å leder workshopen: Grønn konkurransekraft i Nordland