Ole-Jakob Kvalshaug

Ole-Jakob er nasjonalparkforvalter i Lofotodden nasjonalpark, Norges ferskeste nasjonalpark. Som forvalter jobber han mye innen feltet besøksforvaltning. En viktig problemstilling i Lofotodden er hvordan man skal balansere ivaretagelse av naturverdiene, tilrettelegging for friluftslivet og samtidig sikre god lokal verdiskapning.

Ole-Jakob har bakgrunn som naturforvalter fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), og har tidligere jobbet innen offentlig forvaltning, både hos Statsforvalteren i Troms og i Trøndelag.

Debatt deltaker

Ole-Jakob skal delta i debatten.