Pål K. Medhus

Pål K. Medhus har jobbet med mange bedrifter, destinasjoner og enkeltmennesker rundt om i hele landet.

Konferansier

Han er kjent for sin tydelige stemme, og utfordrer gjerne «satte mønster», holdninger eller oppfatninger. Pål har jobbet med bærekraft og opplevelsesdesign, kommunikasjon og forretningsutvikling. Han har budd på Reine og kjenner både Lofoten og landsdelen godt. Men, kanskje viktigst av alt; Pål har prøvd og feilet og gjort de fleste feil, i tillegg til at han lykkes. Han deler gjerne både erfaringer og meninger.

Pål skal både lede oss gjennom begge konferansedagene og holde Workshopen På hvilken måte kan alle bli en ambassadrø for- og i Lofoten.