Trygve Sunde Kolderup

Trygve Sunde Kolderup, er seksjonsleder for naturforvaltning og bærekraft i Den norske turistforening (DNT). Han er tidligere reiselivsgründer og redaktør i flere ski- og friluftsmagasiner. Han sitter i strategisk råd for reiseliv i Innovasjon Norge, har skrevet turbøker, studert naturbasert reiseliv og besøksforvaltning på NMBU og driver et lite overnattingssted på Træna på Helgelandskysten.

Debatt deltaker

Trygve skal delta på debatten.