Destination Lofoten, Lofotrådet og De Grønne Øyene

Destination Lofoten, Lofotrådet og De Grønne Øyene har fortsatt partnerskapet om å lage Lofotens viktigste møteplass.

Samspill mellom næringsliv og det kommunale vil være og er svært viktig. Gjennom å gå sammen om Lofotkonferansen lager Destination Lofoten, Lofotrådet og De Grønne Øyene et årlig møtepunkt med fokus på samspillet mellom næringen og det politiske. Det er vårt klare håp at dette vil bidra til en langsiktig og helhetlig reiselivs- og næringsutvikling får vår region.

Spørsmål?

Påmelding: Ta kontakt med Hege Haugerud i Destination Lofoten - mobil: 99041164 - hege@visitlofoten.no.

Øvrige spørsmål om konferansen: Line R. Samuelsen i Destination Lofoten - mobil: 92246956 - line@visitlofoten.no.

Espen Mortensen
Lofotrådet
Hallvard Kolltveit
Destination Lofoten