Line R. Samuelsen

Line er daglig leder i Destination Lofoten og prosjektleder for Destinasjon 3.0.

Programvert

Line kom fra jobben som utviklingssjef i Trøndelag Reiseliv til Lofoten og jobben som reiselivssjef i 2020. Hun er utdannet innen internasjonal markedsføring og ledelse, og har i den senere tid tatt fag som Opplevelsesdesign på Nord Universitet og senest i 2022, besøksforvaltning på NMBU. Line brenner for bærekraft og samarbeid, og har siden slutten av 2021 også vært prosjektleder for prosjektet Destinasjon 3.0 – fremtidens destinasjonsselskap.

Destinasjon 3,0 er et prosjekt der 14 destinasjonsselskaper, fra Helgelandskysten i sør til Svalbard i nord, har gått sammen for å se på felles forretningsmodeller for et bærekraftig og verdifullt reiseliv i Nord-Norge. Prosjektet er nå ferdig og forslag på forretningsmodeller for «fremtidens destinasjonsselskap» presenteres for første gang på Summit Kvitfjell!

Line Renate Samuelsen tar for seg hvordan de har jobbet sammen for å profesjonalisere og oppdatere forretningsmodellene og tjenesteleveransen for å møte økende og endrete behov i reiselivsnæringen.