Cathrine Barth

Cathrine Barth er partner i Natural State og blant Norges mest fagkyndige innen sirkulær økonomi

Foredragsholder

Hun er en sirkulær strateg og en fengende visjonær som kan trollbinde publikum med personlig innsikt, sjarm og unik kompetanse. Hun mener at omleggingen til en sirkulær økonomi i Nord-Norge begynner med en kartlegging av våre materialstrømmer til og fra Lofoten.  

 

Tilgangen på nye naturressurser blir mindre. Verdien på materialer blir høyere. Materialer må brukes lengre, gjenbrukes og gjenvinnes. Lofoten, Vesterålen og Hålogaland lager nå en oversikt over våre materialer i omløp. Denne oversikten vil øke muligheten for reduksjon, økt gjenbruk og økt gjenvinning av naturressurser. I tillegg kan dette arbeidet skape grobunn for attraktive og framtidsrettede arbeidsplasser. Målet er at Lofoten skal blir en foregangsregion på sirkulær økonomi, og bidra til kompetanseheving, holdningsendring og mer samarbeid om veien fra bruk og kast, til ombruk og gjenbruk. Cathrine kommer til Lofoten for å gi oss et kræsjkurs i sirkulærøkonomi, og med seg i kofferten har hun gode eksempler fra bedrifter i og utenfor regionen vår.