Rune Røkke

Rune Røkke, daglig leder i KlimaFinans, er ekspert på finansiell risiko, klimastrategi og grønn finansiering

Foredragsholder

Rune har jobbet med risikovurdering og utlån til næringslivet som ass. banksjef i nær 20 år, og har i de siste årene gjort et dypdykk i klimarelaterte faktorer for investorer og banker gjennom Enova. Der var han ansvarlig for finans og klimakompetent kapital. Han har deltatt aktivt i en rekke forskningsprosjekter, blant annet sammen med Cicero som er ledende forskermiljøet innen klimafinansiering. Han har bistått flere banker med sin tilnærming til klimarisiko og det grønne finansieringsmarkedet, og deltatt i en rekke ekspertutvalg. Rune Røkke har pakket kofferten med praktiske svar på komplekse spørsmål. Han kommer til Lofotkonferansen for å dele av sine erfaringer og forberede bedrifter og næringsliv på fremtidens konkurransekraft.  

 

Rune Røkkekommer til Lofotkonferansen som innleder og veileder i grønn finans for et fremtidsretta næringsliv.