Cecilie Haaland

Cecilie Haaland er keramiker, kunsthåndverker og eier galleri -og verkstedsfellesskap Engelskmannsbrygga i Henningsvær

Foredragsholder

 Hun har engasjert seg i utviklingen av Henningsvær siden 1995 og vært med i råd og utvalg, når det gjelder utvikling, reguleringsplaner, Riksantikvarens kulturmiljøfredning og Førjulseventyret.

Cecilie sitter i styret til Nord Norsk Kunstmuseum og er prosjekteier av gallerinettverket LAG/ Lofoten Art Galleries