Knut Perander

Knut Perander er avdelingsleder for reiselivsutvikling i Innovasjon Norge.

Foredragsholder

Avdelingen har utviklet og drifter Merket for bærekraftig reisemål, samt har ansvaret for kurs- og kompetansearbeidet, og øvrig utviklingsarbeid knyttet til reiselivet. De er også kontaktpunkt for alle de regionale kontorene, og er tett koblet på finansieringen av reiselivsbedriftene. En viktig målsetning med finansieringen er å positivt diskriminere de som faktisk er med på å utvikle reiselivet i en mer bærekraftig retning.

Knut er på sitt niende år i Innovasjon Norge, og har tidligere jobbet med utvikling av kreativ næring, både regionalt fra Tromsø, og nasjonalt.