Roger Abrahamsen

ROGER ABRAHAMSEN er mangeårig daglig leder på Ballstad Slip - et av Lofotens tradisjonsrike verft, etablert i 1918. Bedriften har i dag ca 40 ansatte har bygd nytt administrasjonsbygg, og har planer for videre utvikling på Ballstad.

Foredragsholder

Ballstad Slip er partner i ZeroKyst – et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal bidra til løsninger og økt fart på omlegging til fornybart innen kystnært fiskeri og havbruk.   

Ballstad Slip er også med i prosjektet Energi- og klimanettverk Lofoten – et  energieffektiviseringsprosjekt initiert av Vågan næringsforening. 

Under Lofotkonferansen vil ROGER ABRAHAMSEN dele sine erfaringer fra prosjektet.