Laura Johanne Olsen

Laura Johanne Olsen er programleder for Lofoten De grønne øyene. På vegne av partnerne i Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten utfører hun målsetninger om å utvikle lavutslippssamfunnet Lofoten.

Programvert

«Framtidas Lofoten drives på fornybar energi, det er attraktivt å bo her og vi har et bærekraftig og livskraftig næringsliv. Vi vil bidra til å nå FNs klimamål», står det i visjonen. Målet er å skape verdens reneste øyrike - et lavutslippssamfunn innen 2040 med utslippsfri transport og lavutslipps næringsliv.  
 
Denne regionale satsingen på grønn omstilling ble lansert under fjorårets Lofotkonferanse. I år skal hun vise hvor partnerne er i løypa og hvilke steg som tas. «Vi er fortsatt i bratt og ukjent lende, men har fått med oss erfarne og motiverte turkamerater», sier hun og frister med godt samhold i laget.