Arnt M Winther

ARNT M. WINTHER er konsernsjef i Lofotkraft, og har lang erfaring fra utviklingen innen energibransjen

Foredragsholder

ARNT M WINTHER vil dele sine synspunkt på utfordringer og muligheter rundt kraftsituasjonen i framtidas Lofoten i utvikling mot et klimavennlig energisystem.