Pål Martinussen

PÅL MARTINUSSEN er daglig leder i Elmea, nettselskapet som eier og drifter strømnettet i Lofoten.

Foredragsholder

PÅL MARTINUSSEN deltar i samtalen om kraftsituasjon i framtidas Lofoten sett fra et strømnettperspektiv