Siri Sund

SIRI SUND er kommunikasjons- og kundesjef i Elmea, nettselskapet i Lofoten

Workshop på onsdag

SIRI SUND deltar på verkstedet “Energiomstilling - sol for norske forhold”, hvor hun vil bidra med veiledning og info om hvordan de som produserer egen energi, kan levere til strømnettet gjennom PLUSS-kundeordningen.