Klimarisiko - en finansiell risiko og tidenes mulighet v/Rune Røkke, daglig leder Klimafinans

Presentasjon

Klimarisiko - en finansiell risiko og tidenes muli