PROGRAM LOFOTKONFERANSEN 2023

Vi anser Lofotkonferansen som årets viktigste møteplass – for næringslivet, reiselivet og kommunene på tvers av Lofoten med søkelys på grønn omstilling og regional utvikling.
I år ser konferansen på - hvilke valg må vi ta i dag for at Lofoten skal være et attraktivt sted å bo, arbeide og besøke også i fremtiden? Hva påvirker fortellingen om Lofoten nå og i fremtiden?
Lofotkonferansen vil finne sted på Thon Hotel Svolvær 15. og 16. februar, og er ett samarbeid mellom Destination Lofoten, Lofotkraft og Lofotrådet - De Grønne Øyene.
Vi gleder oss til å møtes

Onsdag 15. februar

09:00 - Registrering​

10:00 Åpning – Veien fra petroleumsdebatt til de grønne øyene​; Programvert Laura Olsen

 • Ett lite tilbakeblikk med film og sofasamtale
 • Irreversible vippepunkt i Lofoten v/ Brigt Dale, Nordlandsforskning
 • Kræsjkurs i sirkulærøkonomi v/ Cathrine Barth, Natural State
 • Tilbake til framtida, v/ Linnea Marie Nilsen og Tiril OksholenLofoten Ungdomsting

11:30 Kaffepause

11:50 Energiomstilling og verdiskaping for framtida; Programvert Randi Lervik, Lofotkraft Muligheter

 • Klimarisiko - en finansiell risiko og tidenes mulighet v/Rune Røkke, daglig leder Klimafinans
 • Energieffektivisering - utfordringer og muligheter v/ Roger Abrahamsen, daglig leder Ballstad Slip
 • Sol mulig i nord? v/ Eirik Lockertsen, daglig leder Solbes
 • Kraftsituasjonen i framtidas Lofoten. Samtale med Arnt M. Winther, konsernsjef Lofotkraft,  og Pål Martinussen, daglig leder Elmea

12:45 – 13:30 Lunsj​

13:30 Hele Lofoten hele året​; Programvert Line R. Samuelsen, Destination Lofoten

 • Helårsturisme - hva skal til?
 • Rett gjest hele året - Vekst og grønn omstilling, mulighet eller et paradoks? v/ Knut Perander, Innovasjon Norge
 • Digitalisering – en mulighet for opplevelsesutvikling, besøksforvaltning OG lønnsomhet i samme løsning? v/Roy- Inge Eilertsen, Livland Gård og Tom Åge Myhren, Kunnskapstrening IT
 • Konkurransekraft gjennom samhandling v/ Cecilie Haaland, LAG 
 • Bærekraft - bare et buzzord eller en mulighet for reiselivet i Lofoten v/ Erik Taraldsen, Thon Hotellene i Lofoten

15:00 Kaffepause

15:30 – 17:00 Workshops

 • Hva er grønn finans? Og, hva skal vi med grønn konkurransekraft. v/ Sparebanken 68 Grader Nord og Adwice
 • Energiomstilling - Sol for norske forhold v/ Eirik Okavik Lockertsen
 • Hvordan skal reiselivet rigge seg mot internasjonale trender v/ Torunn Tronsvang og Destination Lofoten

17:00 Avslutning​

19:00 Aperitif 

19:30 Festmiddag

Torsdag 16. februar

09:00 Åpning

09:15 Grønn konkurransekraft - Hvordan skape både vekst og redusere klimaavtrykket?

 • Hva er grønn konkurransekraft? v/ Rune Røkke, daglig leder Klimafinans
 • Hvordan styrke konkurransekraft i Lofoten? v/ Maren Lundhaug, Lofotrådet
 • Luftfart og samferdsel viktig for framtidas Lofoten v/ Vegeir Selboe, Destination Lofoten
 • Ungdommens forslag til framtidas næringsliv, v/ 9. klasse, Kabelvåg Barne- og Ungdomskole

10:00 Oppsummering og avslutning plenum

10:00 Kaffepause

10:30 Workshops

 • Hvorfor snakker ikke lenger folk i Lofoten om oljeutvinning? v/ Nordlandsforskning
 • Rett gjest hele året v/ Pål Medhus og Destination Lofoten

13:15 Lunsj

Ekstra workshop

Vil du bidra med innspill til Næring- og fiskeridepartementet om tema som er viktig for reiselivet i Lofoten.

 • Nasjonal handlingsplan - kl. 14:00- 15:20
 • Sertifisering av guider - kl. 14:00 - 15:20
 • Pilot besøksbidrag - kl. 15:30 - 17:00

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer på programet.

MELD DEG PÅ HER