PROGRAM LOFOTKONFERANSEN 2023

Vi anser Lofotkonferansen som årets viktigste møteplass – for næringslivet, reiselivet og kommunene på tvers av Lofoten med søkelys på grønn omstilling og regional utvikling.
I år ser konferansen på - hvilke valg må vi ta i dag for at Lofoten skal være et attraktivt sted å bo, arbeide og besøke også i fremtiden? Hva påvirker fortellingen om Lofoten nå og i fremtiden?
Lofotkonferansen vil finne sted på Thon Hotel Svolvær 15. og 16. februar, og er ett samarbeid mellom Destination Lofoten, De Grønne øyene og Lofotrådet.
Vi gleder oss til å møtes

PROGRAM

Onsdag 15. februar

09:00 - Registrering​

10:00 Åpning – Veien fra petroleumsdebatt til de grønne øyene​ v/ Laura Olsen

 • Ett lite tilbakeblikk med film og samtale
 • Irreversible vippepunkt i Lofoten
 • Muligheter for Lofotensnæringsliv i en tiårsperiode
 • Hvordan ser framtidas Lofoten ut for ungdommen? 

11:30 Kaffepause

11:50 Energiomstilling og verdiskaping for framtida v/ Lofotkraft

12:45 – 13:30 Lunsj​

13:30 Hele Lofoten hele året​ v/ Destination Lofoten og Line R. Samuelsen

 • Helårsturisme - hva skal til?
 • Rett gjest hele året v/ Aase Marthe Horrigmo, Direktør for Reiseliv, Visitnorway
 • Digitalisering og regenerativ turisme - Livland Gård
 • Konkurransekraft gjennom samhandling v/ Cecilie Haaland, LAG 

15:00 Kaffepause

15:30 – 17:00 Workshops

 • Energiomlegging 
 • Grønn Finans 
 • Hvordan skal reiselivet rigge seg mot internasjonale trender

17:00 Avslutning​

19:00 Aperitif 

19:30 Festmiddag

Torsdag 16. februar

09:00 Åpning

09:15 Grønn konkurransekraft - Hvordan skape både vekst og redusere klimaavtrykket?

 • Hvordan bygger vi konkurransekraft?
 • Hvilke finansielle inst
 • Vi trenger løsninger. Dette har vi sett før i tilbake til fremtiden? 

 

10:00 Kaffepause

10:30 Workshops

 • Hvorfor snakker ikke lenger folk i Lofoten om oljeutvinning?  (Tipping+)
 • Rett gjest hele året

13:00 Oppsummering og avslutning

13:15 Lunsj

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer på programmet.