Jeg ønsker å delta på Utopiverksted 24. februar kl. 12-18 (inkl. lunsj) og gi mine innspill til fremtidens Lofoten

1.HVA GJØR DU TIL DAGLIG:
2. INTERESSER

Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du til å sette av tid til å delta på hele verkstedet, frem til kl. 18:00 den 24. februar.

Viktig: opplysningene i skjemaet vil ikke bli brukt til noe annet enn utvelgelse av deltakere til verksted, samt å kontakte deg for nærmere avtale hvis du blir valgt ut.