Hva er grønn finans? Og, hva skal vi med grønn konkurransekraft?

Grønn finans er et avgjørende kompetansefelt som inneholder viktige verktøy i omstillingen av næringslivet for en bærekraftig utvikling.

Workshop på onsdag

Det handler om å forberede små og mellomstore bedrifter på en tsunami av regulatoriske krav til taksonomi, klima- og bærekraftsrapporteringer som nå kommer skyllende over oss. Grønn finans handler om å forstå bedriftenes klimarisiko og om hvilke investeringer som bygger Lofoten for framtida. Lofoten De grønne øyene skal være en katalysator for de som ønsker å gå foran og satse på grønn omstilling. Den som prioriterer bærekraftig utvikling og innovasjon vinner terreng, og bygger samtidig grønn konkurransekraft. Men, hæ? Hvordan bygger vi grønn konkurransekraft? Og, hva skal vi med det?    

 

SPAREBANKEN 68 GRADER NORD og ADWICE inviterer til verksted om finansielle instrumenter og verktøy som vil være nyttige for et fremtidsretta næringsliv i Lofoten. På dette verkstedet vil arrangørene se nærmere på en utvalgt bedrift og sammen diskutere styrker, utfordringer og risiko i møtet med framtidas krav til rapporteringer. Målet er å plassere Lofotens næringsliv på et solid surfebrett og surfe oss elegant og stilfullt over denne tsunamien av regulatoriske krav som stilles små og mellomstore bedrifter.