Hvorfor snakker ikke lenger folk i Lofoten om oljeutvinning? (Tipping++)

Lofoten ble aldri et petroleumsområde, men debatten om mulig oljeutvinning pågikk over ti år. I dag synes oljedrømmen å være over, og erstattet med en ny fremtidsvisjon synliggjort gjennom Lofoten De Grønne Øyene.

Workshop på torsdag

Nå skal regionens framtid preges av overgangen til fornybar energi og et bærekraftig næringsliv. Men hvordan ble egentlig oljevisjonen erstattet med andre, bærekraftige alternativer?  

 

Med utgangspunkt i debatten om olje i Lofoten diskuterer vi hva som kan føre til at petroleumsavhengige samfunn på et eller annet tidspunkt velger en radikalt ny retning, mot bærekraftige alternativer. Verkstedet baseres på prosjektet Tipping+ som fremmer vitenskapelig forståelse av hva som får samfunn avhengige av fossilt brennstoff til å gå over til miljøvennlige, lavutslippsalternativ. Prosjektet skal hjelpe kull- og petroleumsavhengige regioner over hele Europa å bryte karbonavhengigheten og sikre en vellykket overgang til ren energi.