Rett gjest hele året

Du reiser dit du har lyst, fordi du er interessert!

Workshop på Torsdag

Påstanden kommer fra Pål K. Medhus som skal ta deg med inn i hodene på gjestene som kommer til Lofoten. Høres det litt for utrolig ut? Vel. Markedsføring og sosiale mediar, det har alle hørt om, det er noe alle blir eksponert for i løpet av dagen. Hver dag. Så er altså spørsmålet; Virker det? Og hvorfor virker det eventuelt ikke?

Å dele inn potensielle kunder i ulike segmenter har vi drevet med i alle tider, men nå er det viktigere enn noen gang å gjøre akkurat det. Denne workshopen er starten på en prosess der Lofoten skal bruke de mulighetene som ligger i å finne ut av HVA det er som ligger bak valgene til folk som skal ut å reise, alstå starten på Lofotens egen "kolleksjon" av segmenter/ målgrupper som vi skal bruke i både utvikling og kommunikasjon rundt Lofoten fremover.