Hvordan skal reiselivet i Lofoten rigge seg for fremtida og et helårs reiseliv - internasjonale t

I dette arbeidsverkstedet vil Torunn i Up Norway ta oss igjennom en både trender, hva som etterspørres, hvem er salgsleddet og hva ser de etter. Det blir lagt opp til en introdel og en praktisk del hvor deltakerne selv skal jobbe.

Workshop på onsdag

Tar vi utgangspunkt i overnattingsstatistikken som indikator på utviklingen av reiselivet i Lofoten ser vi at 2022 ligger litt under 2019 tallene totalt sett. Den norske trafikken har gått noe ned, men økningen i utenlandske gjestedøgn kompenserer for mye av nedgangen fra Norge gjør at vi ligger over «normalåret» 2019 i utenlandske gjestedøgn. Oppholdstiden har også gått opp.  Hele 60% av gjestene i Lofoten er fra utlandet, og reiselivsnæringen i Lofoten er avhengig av internasjonale marked for å opprettholde vekst og verdiskaping. Å jobbe internasjonalt alene krever ressurser og kompetanse, og da er salgsledd viktige samarbeidspartnere for å nå de gjestene man ønsker.

 

Agenda for workshopen:

Intro ved Up Norwy - hva ser vi etter da vi velger leverandører, hvem prioriterer vi og hvorfor

Trender -  internasjonale, hva etterpørres og hva mangler i dagens tilbud?

 Hvem er salgsleddet, utviklingen av disse og hvilke betingelser forholder salgsleddet seg til i salgsverdikjeden? 

Praktisk arbeid

Oppsummering