Nasjonal handlingsplan

Nasjonal handlingsplan for reiselivsnæringen med fokus på bærekraftig utvikling.

Workshop på Torsdag

Her under også Reiseliv 2030 som handler om å skape en langsiktig plattform for kunnskapsbasert innovasjon og omstilling i norsk reiseliv.

Bli med og gi innspill til Næring- og fiskeridepartementet om hva som er viktig for næringen og Lofoten.