Sertifisering av guider

Nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere.

Workshop på Torsdag

Delta og gi ditt innspill på: 

  • Hva er utfordringene i Lofoten
  • Kriterier og kvalitet
  • Hvem bør forvalte en slik ordning