Pilot besøksbidrag

Kort innledning om hva Lofoten har foreslått som løsning, samt kriterier som ligger til grunn for dette.

Workshop på Torsdag

Diskusjon og innspill – hva er viktig for Lofoten og lokale forhold for å ivareta de utfordringene vi har i Lofoten konkret. Pengestrømmer og beslutningsorgan med mer.