Varde opplevelseskvalitet

Hva og hvorfor jobbe med opplevelseskvalitet?

VARDE er et nytt nasjonalt merke for reiselivsopplevelser av høy kvalitet, og sertifiserer aktivtetsbedrifter, attraksjoner og museer over hele landet. I forlengelsen av konferansen inviterer Lena Nøstdahl til to dialogmøter om VARDE. Her vil det blir gitt informasjon om HVA det er, HVORDAN det fungerer og HVORFOR det er både smart og lønnsomt å jobbe med utvikling av opplevelseskvalitet.

 

Det legges også opp til en mini-workshop hvor deltagerne får mulighet til å jobbe ut fra egen bedrift / opplevelse inn i et av opplevelsesutviklingsverktøyene. Ved å jobbe ut fra eget ståsted, vil du som deltar få bedre innsikt i hva Varde handler om for deg og din bedrift, men også få større forståelse for hva det vil si å jobbe systematisk med opplevelsesutvikling.

Ons. 23. feb. kl. 13:30 – 14:30 og 15:15 – 16:15

 

Lena Nøstdahl er rådgiver i Mimir AS. Hun brenner for kunnskapsbasert utvikling for å styrke lønnsomhet i bedriftene, øke opplevelsesverdier og stimulere et mer ansvarlig og bærekraftig reiseliv.

Lena Nøstdahl