Utopiverksted

Ønsker du å delta med dine innspill til fremtidens Lofoten?

  1. februar, som en del av Lofotkonferansen, arrangerer vi et Utopiverksted der vi ønsker å engasjere Lofotens befolkning til å si noe om fremtiden. Et utopiverksted er ikke et sted hvor vi skal snakke om hvordan vi tror fremtiden skal bli, men hvordan vi ønsker at den skal bli.

 

Utopiverksted er en systematisk arbeidsmetode for deltakende samfunnsutvikling. Verkstedet inneholder en kombinasjon av ulike faser og dialogmetoder som brukes for å komme fram til svar på hvilken samfunnsutvikling og hvilke verdier vi ønsker oss i fremtiden.

 

Vi ønsker å bruke metoden i arbeidet for et bærekraftig og involverende lokalsamfunn, med spesielt fokus på konkrete innspill og prosjekter til fremtidens Lofoten. Hvordan vi kan utvikle vårt øysamfunn til å bli et enda bedre sted å trives? Hva kan vi alle spille for rolle? Det blir en dag med høytenking, idéer og dialog på kryss og tvers av roller, sektorer og grupper!

 

Sted: Thon Hotel Lofoten

Tid: 24. februar kl. 12:00 – 18:00

Forberedelser: Du trenger ikke annet enn å komme med åpent sinn.

Vi starter med en god lunsj sånn at energien er på topp, så starter verkstedet kl. 13:00 og varer til kl. 18:00

 

 

Med oss på laget har vi Ove Jakobsen og Vivi Storsletten som skal lede oss gjennom verkstedet. De har arbeidet med denne metodikken i en årrekke og hatt verksted i mange kommuner. De har nå et samarbeid med KLP og KS nasjonalt for å stimulere til lokalsamfunnsutvikling over hele landet.

Ove Jakobsen er professor og Vivi Storsletten er Førsteamanuensis, begge ved Handelshøgskolen, Nord universitet i Bodø.

Det er et øvre tak på 40 deltakere, og vi ønsker et representativt tverrsnitt av Lofotens befolkning. Fra alle kommuner, unge og eldre, tilflyttere og Lofotinger, student eller i jobb, ja vi ønsker rett og slett deltakere som speiler mangfoldet av beboere i Lofoten.

Vi har dessverre ikke anledning til å dekke lønn, reise eller opphold for deltakerne.

 

Verkstedet er en del av prosjektet «Tilbake til fremtiden» og er støttet av Nord-Norsk Reiseliv.

PÅMELDING HER