Kommunikasjonens rolle i det grønne skiftet

Forbrukere ønsker å ta mer bærekraftige valg, men når vi står der og skal velge så er det gjerne andre faktorer som påvirker mer. Hvordan skal vi kommunisere for å påvirke folk til å ta grønnere og mer bevisste valg?

Forbrukere er grunnleggende umotivert til å bruke mye tid og krefter på å ta valg, og risikerer dermed å hoppe til konklusjoner basert på svært lite eller overfladisk informasjon. Den innsikten byr på en utfordring spesielt når det gjelder bærekraftskommunikasjon, nettopp fordi feltet er så komplisert og krever forståelse for hele verdikjeden til produktet eller tjenesten de skal kjøpe.

 

30 % av bedriftsledere inne hotell og reiseliv fortviler over at forbrukere stiller krav som ikke nødvendigvis er i tråd med de mest bærekraftige løsningene. I workshopen skal vi se på hvordan vi bedre kan tilrettelegge for å tette gapet mellom forbrukers holdning og faktisk handling.

 

Workshopen ledes av Iselin Stensrud som er Bærekraftsdirektør i medie- og kommunikasjonsbyrået Mindshare. Hun har lang erfaring som medierådgiver for store annonsører i en rekke ulike bransjer, og jobber nå blant annet med Nordnorsk Reiseliv og Sjømatrådet. Iselin er opptatt av at kommunikasjonen spiller en essensiell rolle i å hjelpe forbruker å ta mer opplyste valg, samtidig som man husker på at folk har helt andre ting de ønsker å fordype seg i enn et selskaps klimarapport.

Workshopen er torsdag 24. februar kl. 13:00 -15:00 og ledes av Iselin Stensrud, Bærekraftsdirektør i MindShare. 

Iselin Stensrud